FANDOM


'''Lâu Tiōng-kèng''' (劉仲敬; [[1974 nî]] [[12 goe̍h 10 ji̍t]] chhut-sì) sī [[Tiong-kok]] ê le̍k-sú-ka, chok-ka. I tiām [[Sin-kiong]] chhut-sì, goân-lâi tha̍k i-kho liáu-āu sī chò hoat-i thâu-lō͘, i té-bé tī [[Sù-chhoan Tāi-ha̍k]] the̍h le̍k-sú sek-sū, āu--lâi ùi [[Bú-hàn Tāi-ha̍k]] tha̍k phok-sū iáu bōe goân-sêng to̍h chiân-óng Bí-kok.

{{stub}}

[[Category:Tiong-kok jîn-bu̍t]]
[[Category:Bí-kok jîn-bu̍t]]
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。